Czy dieta wysokobiałkowa w trakcie odchudzania to dobre rozwiązanie?

Czy zastosowanie odpowiedniej diety może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na funkcjonowanie organizmu, w tym odpowiednią ochronę tkanki mięśniowej? Czy zawsze warto stosować dietę wysokobiałkową? Te i inne kwestie stały się przedmiotem pewnego eksperymentu przeprowadzonego w USA…

Jego celem było wyraźnie określenie, w jaki sposób różny poziom białka w diecie wpływa na budowę ciała, syntezę białek mięśniowych podczas diety oraz na deficyt energetyczny. Badanie wykonanie na 39 dorosłych ochotnikach, którzy przez około miesiąc spożywali 0,8 g białka/kg/24h (zalecana ilość), 1,6 g białka/kg/24h lub potrójną dawkę sugerowanej ilości białka 2,4 g /kg/24h. Co ciekawe, w ciągu pierwszych 10 dni każda grupa osób miała niemal zerowy bilans energetyczny, z kolei przez kolejne 21 dni u wszystkich zaobserwowano… 40% deficyt energetyczny.

Jakie wnioski wysnuto?

W związku z okresem deficytu energetycznego, zaobserwowano u każdego uczestnika utratę wagi, średnio 3,2 kg, niezależnie od ilości spożywanego białka. Co więcej, ograniczenie beztłuszczowej masy mięśniowej było niższe, zaś spadek tkanki tłuszczowej okazał się wyższy tylko w grupach, które przyswajały większą ilość protein, czyli 1,6 g/kg i 2,4 g/kg przez miesiąc. Nie zaobserwowano również różnicy odpowiedzi anabolicznej organizmu w grupach przyswajających większe ilości białka podczas okresu 21. dniowego i 10. dniowego. Jednak co ciekawe, w grupie, która spożywała zalecaną ilość protein (0,8 g), zaobserwowano, deficyt energetyczny na poziomie 40%.

Co z tego wynika?

Badanie to stara się przekonać niedowiarków, że przyswajanie większej ilości białka w trakcie krótkich okresów spadku masy ciała, chroni suchą masę mięśniową. Zgodnie z tą tezą, zasadne wydaje się rozwiązanie zakładające zwiększenie ilości białka podczas stosowania krótkich diet odchudzających. Jednak w okresie tym warto także zadbać o wzbogacenie jadłospisu warzywami i owocami oraz urozmaicać wszystkie spożywane posiłki.

Źródło:
Pasiakos SM, Cao JJ, Margolis LM, Sauter ER, Whigham LD, McClung JP, Rood JC, Carbone JW, Combs GF Jr, Young AJ., Effects of high-protein diets on fat-free mass and muscle protein synthesis following weight loss: a randomized controlled trial., FASEB J. 2013 Sep;27(9):3837-47. doi: 10.1096/fj.13-230227. Epub 2013 Jun 5.
547

Tylko u nas!

Dodaj komentarz